Algemene voorwaarden:

Op al onze werkzaamheden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Vervoer: De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR -verdrag, het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg.
Opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. U kunt de voorwaarden hieronder downloaden:

  • News

  • Contact